Reparatie en onderhoud van reinigingsmachines

Vekor verzorgt al jaren reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan alle soorten en merken reinigingsmachines. Wij doen dit in opdracht van, en namens veel groothandels en importeurs in de schoonmaakbranche.Opdrachtgevers van Vekor kunnen gebruik maken van een breed servicepakket op het gebied van reparatie en onderhoud zoals:

  • Storingsmelding en het volgen van de status hiervan via de website
  • Geven van advies en technische ondersteuning
  • Administreren van periodiek onderhoud en NEN 3140 keuring
  • Uitvoeren van reparatie, onderhoud, keuringen
  • Reparatie op locatie of in onze moderne werkplaats


Werkwijze

Op het moment dat de storingsmelding of onderhoudsopdracht is ontvangen, zal een van onze monteurs direct contact opnemen met de door u opgegeven contactpersoon. In overleg wordt er dan een afspraak gemaakt en worden de werkzaamheden ingepland.Ieder contact en het uitvoeren van de service geschiedt uit naam van de opdrachtgever. Deze kan er voor kiezen om gebruik te maken van eigen drukwerk of het neutrale reparatie/montage rapport van Vekor, dat na uitgevoerde werkzaamheden wordt ingevuld en ondertekend.

Door een snelle handelswijze van Vekor zijn uw klanten bedrijfszeker. Storingen worden snel en accuraat opgelost.

Werkzaamheden worden uitgevoerd met de betrokkenheid en kennis van uw eigen binnendienst, maar met de flexibiliteit van een externe servicedienst. Dit betekent geen uitval door ziekte of vakantie, geen extra investering in bedrijfswagens, maar inzet op momenten dat het nodig is. Dat is de Technische Servicedienst van Vekor.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud van Professionele reinigingsmachines is van groot belang. Hiermee wordt de levensduur verlengd en de bedrijfszekerheid vergroot. Vekor kan zowel voor het uitvoeren van onderhoud zorgen als de administratie ervan. Door het volledige pakket preventief onderhoud bij Vekor onder te brengen, kunnen wij u veel werk uit handen nemen.

NEN 3140 keuringen

Alle machines die professioneel gebruikt worden, dienen elk jaar opnieuw gekeurd te worden. Alle technici van Vekor zijn gecertificeerd om NEN 3140 keuringen uit te voeren. In de meeste gevallen wordt het keuringcertificaat overhandigd aan de gebruiker. Op de machine wordt de gebruikelijke sticker met datum geplaatst.

De NEN 3140 is een veiligheidsnorm waaraan alle elektrische apparaten/machines die beroepsmatig worden gebruikt moeten voldoen. Als vuistregel geldt dat alle apparaten/machines die met een 220 volts- of 380 voltsnoer op het energienet worden aangesloten, onder de NEN 3140 vallen.

De keuring volgens NEN 3140 moet periodiek plaatsvinden of na een reparatie. Een nieuw aangeschafte machine hoeft pas na een jaar gekeurd te worden.

Machines worden gekeurd op drie onderdelen:

  • de visuele inspectie
  • de elektrische veiligheidstest
  • test in onbelaste toestand